UENPS –IPOKRATES organizira „Webinars on neonatal brain“. Registracija je besplatna.

Više infomacija možete vidjeti na slijedećem linku .