Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta, Sveučilište Zagreb

Klinički bolnički Centar Zagreb

Pozivaju Vas na

“Online simpozij o aktualnim pitanjima dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije– Maja Beck- Dvoržak“

 POSTOJI LI EPIDEMIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE I ADOLESCENATA TIJEKOM PANDEMIJE COVID INFEKCIJE?

koji će se održati u četvrtak 16. prosinca 2021. od 13,00 do 18,15  sati putem virtualne zoom aplikacije.

Program:

13,00- 13,15 Uvodne i pozdravne riječi: Prof. dr. sc. Ivan Begovac, Prof. dr. sc. Darko Marčinko, organizatori simpozija, pozvani gosti

13,15- 14,00 Dekan Medicinskog fakulteta Prof. dr. sc. Slavko Orešković, te recenzenti: Prof. dr. Vesna Vidović, Prof. dr. sc. Dražen Begić, Doc. dr. sc. Ana Kaštelan

Predstavljanje sveučilišnog udžbenika „Dječja i adolescentna psihijatrija“ u izdanju Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, glavnog urednika prof. dr. Ivana Begovca i suradnika

14,00-14,30 Predavanje: Prof. prim. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.;

Djeca i adolescenti- Covid 19 i razvoj

(Zavod za adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)

14,30-15,00 Predavanje: Prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, dr. med.; Dr. Marina Bječančević

Iskustva u radu Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju tijekom pandemije covid infekcije

(Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek, Medicinski fakultet, Sveučilište u Osijeku)

15,00-15,30 Predavanje: Doc. dr. sc. Ana Kaštelan, dr. med.;

Najslabija karika u doba korone

(Zavod za adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)

15,30- 15,45 Pitanja i rasprava (online putem chata)

15,45- 16,15  Pauza

16,15-16,45 Predavanje: Dr. Alen Andrić

(Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb)

Agresija kod djece i adolescenata, inicijalni medikamentozni tretman

16,45-17,15 Predavanje: Dr. Zrinka Ćavar

(Nastavni Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, Zagreb)

Zaštita mentalnog zdravlja djece i  mladih na razini zavoda za javno zdravstvo- promjena trenda s obzirom na pandemiju covid-infekcije

17,15-17,45 Predavanje: Prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med.

(Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju, Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Postoji li epidemija psihičkih poremećaja kod djece i adolescenata? Ili, da li postoji potreba o dodatnoj organizaciji i financiranju službi dječje psihijatrije u RH?

17,45- 18,15 Pitanja i rasprava, evaluacija, završna riječ (pitanja online putem chata)

Ovaj online simpozij putem zoom aplikacije je namijenjen liječnicima, dječjim psihijatrima, psihijatrima, liječnicima školske medicine, pedijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima, odgajateljima, učiteljima, pedagozima, socijalnim pedagozima, profesorima rehabilitatorima, logopedima, medicinskim sestrama te drugim stručnjacima koji sudjeluju u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenata. Očekuje se od sudionika da imaju zoom aplikaciju. Svi sudionici će dobiti potvrdnicu o sudjelovanju. Sudjelovanje na simpoziju  boduje se sukladno pravilniku  o stručnom usavršavanju liječnika Hrvatske liječničke komore. Kotizacija simpozija  iznosi 150  kuna. Specijalizantima je cijena 100 kuna. Umirovljeni liječnici su oslobođeni kotizacije! Ukoliko ste zainteresirani, kotizaciju možete uplatiti  na sljedeći račun: HRVATSKI  LIJEČNIČKI ZBOR, HDDAPP, 10000 Zagreb, Šubićeva 9, Hrvatska, Žiro račun HLZ: 2360000–1101214818; Poziv  na broj: 268-430; IBAN:HR7423600001101214818;  Matični broj: 3271676; OIB: 60192951611; s naznakom: Za simpozij dječje psihijatrije! Uplatu preporučamo izvršiti zaključno s 12.12.2021. Nakon što uplatite kotizaciju, uz predočenje uplate, potrebno je da se javite mailom uz ispunjenu prijavnicu kontakt osobi:  Dr. Iris Žunić Išasegi; E mail:  djecjapsihijatrijakbczagreb@gmail.com U slučaju da Vam je potreban račun ili R-1 račun možete se obratiti gđi. Blaževac na e –mail: racun@hlz.hr Nakon što se javite e-mailom, neposredno prije održavanja simpozija (najkasnije na dan simpozija) ćete dobiti poveznicu (link) preko zoom platforme za simpozij. Molimo Vas, da ne šaljete prijavnicu, ako niste u međuvremenu uplatili kotizaciju. Dodatni upiti isključivo e-mailom.

Svi ste dobrodošli!

PRIJAVNICA