Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizira ciklus predavanja kojima je cilj
na zanimljiv i pristupačan način predstaviti rezultate istraživanja njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, a koji su jedinstveni u Hrvatskoj.
Pozivamo Vas na predavanje

Od bazičnog otkrića do kliničke primjene – identifikacija novih meta za checkpoint terapiju?
koje će održati dr.sc. Paola Kučan Brlić,
viša asistentica, Centar za proteomiku, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci,
Zavod za biomedicinske znanosti HAZU u Rijeci
u ponedjeljak 4. prosinca 2023. u 13 sati

u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Strossmayerov trg 14.
Otkriće inhibitora imunoloških kontrolnih točaka (engl. immune checkpoint inhibitor) koji ciljaju inhibicijske receptore na imunološkim stanicama i na taj način potiču protu-tumorski odgovor u posljednjih je nekoliko godina pokrenulo novu eru liječenja tumora. Pritom je najznačajniji napredak postignut ciljanjem receptora PD-1/PD-L1, CTLA-4 i LAG-3 koji su se pokazali učinkovitim za liječenje pacijenata s različitim tipovima tumora te su odobreni za kliničku upotrebu. Unatoč velikom napretku ovih pristupa imunoterapije, dugotrajni klinički odgovor se postiže u manjem postotku bolesnika, stoga postoji značajna potreba za identifikacijom novih pristupa liječenju. U posljednjih nekoliko godina, proteini iz obitelji nektina i proteina nalik na nektine, privukli su značajnu pažnju u području imunoterapije, što zbog njihove pojačane ispoljenosti na velikom broju tumora, što zbog otkrivanja njihove uloge regulatora imunoloških kontrolnih točaka. Jedan od proteina iz ove obitelji je PVR (CD155), membranski protein koji je izrazito povišen na tumorskim stanicama kod različitih vrsta karcinoma, a ujedno je i ključni regulator imunološke aktivacije putem višestrukih mehanizama. Grupa znanstvenika iz Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pod vodstvom akademika Stipana Jonjića, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Jeruzalemu i kompanijom Nectin Therapeutics LTD, razvila je prvo u klasi protutijelo na humani PVR koje omogućuje snažnu aktivaciju imunoloških stanica te predstavlja privlačan pristup za terapiju pacijenata koji ne reagiraju na druge inihibitore imunoloških kontrolnih točaka. U ovom predavanju opisat će se razvoj, karakterizacija i mehanizam djelovanja terapeutskog protutijela NTX1088, koje se trenutno ispituje u prvoj fazi kliničke studije za liječenje pacijenata s uznapredovalim karcinomom i predstavlja pozitivan primjer puta od bazičnog otkrića do kliničke primjene.