Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) je neprofitna udruga osnovana 2000. godine i djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja. Glavni ciljevi HDN-a su unapređenje neuroznanosti i srodnih područja znanosti te promicanje znanstvenih, nastavnih, strukovnih i drugih ciljeva i interesa. HDN trenutno broji 300 članova (redoviti, inozemni, pridruženi i počasni članovi te članovi studenti).

HDN se uključuje u svjetska zbivanja na području neuroznanosti i svoje ciljeve ostvaruje:

  • organiziranjem redovitih sastanaka i rasprava za svoje članove
  • organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova iz područja neuroznanosti u suradnji s domaćim i međunarodnim organizacijama i istaknutim stručnjacima
  • sustavnom suradnjom sa znanstveno-nastavnim ustanovama i javnim institutima koji djeluju na području neuroznanosti i srodnih disciplina
  • uključivanjem u programe rada i aktivnosti međunarodne mreže nacionalnih i internacionalnih društava za neuroznanost
  • potičući dijalog između znanstvenika i javnosti sustavnim, aktivnim i objektivnim obavješćivanjem šire javnosti o novim dostignućima te dijagnostičkim, prognostičkim i terapijskim mogućnostima i etičkim problemima u području neuroznanosti

Skupštinu HDN-a, koja se sastaje najmanje jednom godišnje, sačinjavaju svi njezini članovi. Skupština donosi status i druge opće akte HDN-a, bira i razrješuje članove svih tijela uprave HDN-a, financijski plan, utvrđuje program rada, utvrđuje visinu godišnje članarine, odlučuje o pristupanju HDN-a u odgovarajuće međunarodne organizacije, odlučuje o žalbama članova podnesenim protiv odluka drugih tijela uprave HDN, odlučuje o svim poslovima HDN-a, ako odlučivanje o tim poslovima nije povjerila drugim tijelima uprave HDN-a, odlučuje o prestanku rada i postojanja HDN-a te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili Statutom HDN-a.

HDN prima nove članove na redovnom sastanku Skupštine koji se događa početkom prosinca svake godine.

Ispunjena prijavnica za članstvo u HDN može se poslati e-mailom na tpopovic@hiim.hr ili poštom na adresu: Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost, Šalata 12, 10000 Zagreb.