Poštovani članovi Hrvatskog društva za neuroznanost,

Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej raspisuje N A T J E Č A J za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Branimir Jernej“ za 2022. godinu. Uvjeti Natječaja nalaze se u prilogu. Više informacija nalazi se na stranici Zaklade: zaklada-branimir-jernej.hr.

Upraviteljica Zaklade

Dr. sc. Maja Osmak, znan. savj.

Natječaj za nagradu Branimir Jernej