KONTAKT

Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost
Šalata 12, 10000 Zagreb
tel: 01/ 45 96 902, 01/45 96 801

fax: 01/ 45 96 942
e-mail: hdn@hiim.hr;  mozak@hiim.hr;

Pomoću 2D Barcode možete brže obaviti plaćanje članarine ili napraviti donaciju društvu. Potrebno je upaliti mobilno bankarstvo na telefonu i slikati barcode.

6 + 2 = ?