RANA REGISTRACIJA I PRIJAVA SAŽETAKA ZA FENS FORUM 2022 TRAJE DO 22. VELJAČE 2022.

FENS Forum 2022 – Early registration and abstract submission close on 22 February 2022

Više infomacija možete vidjeti na slijedećem linku