DOGAĐANJA

21. TJEDAN MOZGA 14. – 20. ožujka 2022.

Tema

Organizator Predavači/Program Mjesto Vrijeme/datum

Pandemijska lekcija: kako podučavati adolescentni mozak ”na daljinu”?

MEF ZG Link Zoom platforma 15.03.2022.

 16.00

Mozak i post-covid sindrom

MEF ZG Link Zoom platforma

17.03.2022.

 16.00

Podrška na daljinu obiteljima djece s teškoćama u razvoju

tijekom pandemije COVID-19

 

Centar za rehabilitaciju Zagreb, podružnica Sloboština Link Ulica Nikole Andrića 3, Zagreb

16.03.2022.  

08.00-08.30

Neuroznanost i učenje motoričkih vještina kod djece

 

Centar za rehabilitaciju Zagreb, podružnica Sloboština Link Ulica Nikole Andrića 3, Zagreb 16.03.2022.

08.30-09.30

Prikaz rada post (long) covid savjetovališta Centra za zdravlje mladih Centar za zdravlje mladih

Link

Heinzelova 62a, dvorana CZM-a

18.03.2022.

11.00

Nastava na daljinu i stres povezan sa učenjem – kako podržati pozitivan razvoj djece i mladih Centar za zdravlje mladih Link Heinzelova 62a, dvorana CZM-a

 

18.03.2022.

18.00

Neuropsihijatrijske sekvele COVID-19 – imunološki mehanizmi

Klinika za psihijatriju Vrapče Link Zoom platforma

Link

Meeting ID: 918 4372 1514

Passcode: 358058

17.03.2022.

14.00

Primopredaja rukavića nastalih tijekom akcije „Isprepletimo ruke!“ Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača   Jelengradska ulica 1, Popovača

14.03.2022.

13.00

Pletenje i kukičanje u Dnevnoj bolnici Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče Dnevna bolnica Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb   Bolnička cesta 32

14.03.-18.03.2022.

09.00-12.00

Pletenje i kukičanje u Štrikeraj café-u udruge OZANA, Zagreb Udruga OZANA, Zagreb   Ulica grada Vukovara 235

14.03.2022. 16.03.2022.

18.03.2022.

 09.00-13.00

15.03.2022.

17.03.2022.

16.00-20.00

Tjedan mozga na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

Otvorenje programa

Hrvatsko katoličko sveučilište Link MS Teams platforma

Link

15.03.2022.

11.00-11.15

 

Neuroznanost u podlozi ratnih zbivanja

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište Link MS Teams platforma

Link

15.03.2022.

11.15-12.00

 

 

Adolescenti s poteškoćama učenja na online nastavi

 

Hrvatsko katoličko sveučilište Link MS Teams platforma

Link

15.03.2022.

12.05-12.35

 

 

Hormoni u adolescenata

Hrvatsko katoličko sveučilište

Link

MS Teams platforma

Link

15.03.2022.

12.40-13.00

 

Brain fog i post-COVID sindrom

Hrvatsko katoličko sveučilište

Link

MS Teams platforma

Link

15.03.2022.

13.05-13.25

 

 

Razvoj sportskih i akademskih navika kod adolescenata – studija slučaja

Hrvatsko katoličko sveučilište  

Link

MS Teams platforma

Link

15.03.2022.

13.30-14.15