7th RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES koji se održava od 26. do 28.9.2022. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, (dvorana G-003 i G-004 Građevinskog fakulteta).

Simpozij organiziraju Zavod za biomedicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko neurološko društvo te Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka.

VIŠE INFORMACIJA