Rotman Research Institute organizira virtualnu konferenciju „Aging and the Brain: Sensory and Cognitive Interactions in the Aging Brain“. Prijava sažetaka je do 14. veljače 2022, a registracija do 01.ožujka 2022.

Više infomacija možete vidjeti na slijedećem linku.